Market analysis for products and servicesOm du ska vidareutveckla ditt företag eller uppta ett nytt sortiment av produkter och tjänster till försäljning till dina lojala och eventuellt nya kunder, kommer du att behöva undersöka vilken potential det finns att verkligen kunna sälja dessa med den vinst du önskar. Detta kommer att kallas för en marknadsanalys gällande produkter och/eller tjänster. Från denna analys kommer du att få svaret på om det finns ett behov av det nya du avser erbjuda och om det kommer att finnas någon form av ekonomisk vinning i en eventuell försäljning. Nu kan det även röra en vidareutveckling eller en expandering av ett företag, men grunderna är desamma och ligger i om det finns en bärande grund i dina idéer.

En marknadsanalys rörande produkter och tjänster kommer även att vara enklare än den analys som ska utföras för en företagsetablering. I vilket fall gäller detta i det stora hela. Kommer det att vara ett stort antal nya produkter och tjänster som ska upptas i det tidigare sortimentet, kan det dock även här bli en ganska så komplicerad analys. Det är mycket enklare att göra denna marknadsanalys på egen hand för alla de som vill ta sig tiden det tar till detta.

Anledningen till att det bli enklare är att du som redan är företagare har byggt upp en kundkrets, där du har möjligheter att tillfråga ett stort antal kunder på egen hand om de skulle ha något intresse av de nya produkter eller tjänster du vill ta upp i ditt sortiment. Bara detta kan ge dig en bra pekpinne på om det finns någon idé med ditt projekt. Det bästa resultatet får du om du också på egen hand kan tillfråga lika många av de som inte redan är dina kunder, och göra en jämförelse mellan dessa två resultat. Har du den tiden så gör det.